TÜRK TÖRESİ ŞU DÖRT ANA OLGUYA DAYANIR: 1-Könilik (Adalet), 2-Tüzlük ( Eşitlik ), 3-Uzluk (İyilik-faydalılık ), 4-Kişilik ( İnsanlık ve hoşgörü). Türklerin tarih sahnesine çıktığı günden itibaren kurdukları tüm devletlerin yapıları, kültür ve medeniyetleri, toplum yapıları bu anlayış üzerine inşa edilmiştir. Bu dört temel anlayışın kendi milletlerinin hizmetine soktukları gibi aynı anlayışın tüm dünyada hakim olması ve tüm insanlığın adalet,eşitlik,iyilik ve hoşgörü içerisinde yaşaması içinde mücadele etmişlerdir. Türkün Dünyaya hakim olma isteği de İNSANLIĞIN HUZUR ve MUTLULUĞA KAVUŞMASINI sağlama isteğinden dolayı ortaya çıkmıştır. Bu uğurda nice savaşlar verilmiş ve uğruna canlarını feda etmekten çekinmemişlerdir. Zalimlerin karşısına çıkmak ve mazlumun yanında olmak adeta Türk olmanın şartı gibi olmuştur. Bu nedenledir ki Dünyanın en ücra köşesine kadar gidilmiş ve Türk izi bırakılmıştır. Türk devletinin hükümet sisteminin değiştiği ve yeni sisteme göre devletin ve kurumlarının yeniden yapılandırıldığı şu günlerde binlerce yıllık kadim kültürümüzün ve törelerimizin anlayışının, yeni oluşturulacak devlet kurumlarımızın da temel taşlarını oluşturmasını diliyor ve temenni ediyorum.. Dünyanın Adaletsizleştiği, Eşitliğin ortadan kalktığı ve güçlü olanın sözünün geçtiği, iyilik ve güzelliklerin yerini savaşların,ölümlerin ve göz yaşlarının aldığı, İnsanlığın ve hoşgörünün yerine maddi çıkarlar uğruna milyonlarca insanın perişan olmasına, çocukların öldürülmesine yol açıldığı bu günlerde binlerce yıllık Türk Töresinin temel anlayışı kabul edilen olgulara hem milletimizin, hem de insanlığın ne kadar ihtiyaç duyduğu apaçık ortadadır. Mecliste grubu bulunan tüm partilerin ve liderlerinin, taşın altına elini koyması ve yeni sisteme göre yapılanmayı, hem milletimizi, hem de insanlığı düşünerek , ortak akıl ve istekle gerçekleştirmeleri milletçe isteğimizdir.. Tarihi fırsatlar kapımızda. Iskalamayalım.. Devletimize, milletimize ve kendimize güvenelim. Dün başardık. Bu günde başarabiliriz. Yeter ki buna inanalım ve başarmayı isteyelim. Siyasi rekabet düşmanlık değildir. Millete hizmet yarışında rakip olmaktır. Seçim bitti. Şimdi zaman, devlete ve millete hizmet etme zamanıdır.Önce BİRLİĞİ, sonrada DİRLİĞİ hep birlikte sağlayalım. Yeni yapılanmaya hep birlikte katkı yapalım. Bu ülkede hep birlikte yaşayacağız. Acımız bir,tasamız bir ,kaderimiz bir. Başaralım Mutluluğumuz da bir, başarmamızın gururu da bir olsun. Bizler bu devleti ve vatanımızı kendimiz için değil, çocuklarımızın emaneti olarak korumak ve güçlü kılmak zorundayız.Tek arzumuz tam bağımsız ve güçlü Türkiye..!