31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin sona ermesiyle birçok belediyede yeni dönem başladı. Seçimlerin ardından halkın demokratik tercihiyle değişen bazı belediyeler yeni yönetimleriyle birlikte yeniden yapılanma sürecine girdi. Seçimlerde yaşanan değişime Ortaca ve Dalaman Belediyeleri de katıldı. Ortaca Belediyesi, Alim Uzundemir’in göreve gelmesinin ardından kurumsallaşma çalışmalarına ağırlık verdi. Kurumsallığın yanı sıra yerel yönetimlerde hesap verebilirlik, şeffaflık ve halkın yönetime katılımı da dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yerini aldı. Belediye meclisi toplantılarının canlı yayınlanması ve isteyen vatandaşların bu toplantılara katılabilmesi, hesap verebilirlik ve halkın yönetime katılımı açısından çok faydalı olacaktır. Şeffaflık ise bir ilke olarak benimsenmesi gereken belki de en önemli konuların başında geliyor. Şeffaflık doğru uygulandığında belediye yöneticilerinin de elini güçlendirecek ve rahatlatacaktır. Şeffaflık nedir? Şeffaflık; kararların, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda alınması ve uygulanması, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin de ulaşılabilir, anlaşılır ve somut olması prensibidir. Belediye memurları ve personeli, yeni belediye başkanını doğru bilgilendirerek yasalar, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda karar almasına ve uygulamasına yardımcı olmalıdır.   Memurların kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun bir şekilde işlemlerini yürütmesinin üstünde durulması ve takip edilmesi gereken en önemli konu olduğu unutulmamalıdır! Belediye başkanı da kendisinin kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun bir şekilde işlemlerini yürütmesini sağlamayan memur veya personelini uyarmalıdır!  Muhakkak ki maddi kazanımlar yada belli giderlerden kesintiler kadar bu değerler silsilesine de dikkat edilmelidir. Dalaman ve Köyceğiz belediyeleri bu şeffaflık konusunda örnek yerel yönetimlerdir, kanuna uygun yapılan işlemlerle halkın kafasında soru işareti oluşmasının önüne geçilmektedir. Dalaman’da son yapılan park ihalesine katılan Ankara merkezli bir firma aylık 22 bin + KDV bedelle Dalaman Mehmetçik Parkı’nı kiraladı. Şeffaflık için Muğla Valiliğince yayımlanan ve yerel yönetimlerde dahil tüm kamu kurumlarına gönderilen yazıda olduğu gibi Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen koşullarda, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi gerekir! Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının yaratılarak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi için ihalelerin, Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi şeffaflık ilkesini benimseyen bir yerel yönetimin titizlikle üstünde durması ve uygulaması gereken bir konudur.