Psikolojik Danışman Mehmet Yılmaz, modern dünyada ruh sağlığı hizmetinin önemine değindi. Özellikle okullarda psikolojik danışma hizmetinin çocuklar ve ebeveynler için olmazsa olmaz konumuna geldiğini vurgulayan Yılmaz; “Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim öğretim faaliyetlerinin her kademesinde öğrencilerin sosyal, duygusal, eğitsel, fiziksel ve çoklu yaşam beceri gelişimleri için psikolojik danışmanların önemi ve işlevselliği ortadadır. İşte bu nedenle kamu ya da özel sektör fark etmeksizin her okulda en az bir tane psikolojik danışman görev yapmalıdır. Öğrencilerin gelişim süreçlerinde sadece akademik desteğe ihtiyacı yoktur, çocuklarımızı bütün gelişim alanlarıyla beraber desteklemek istiyorsak ve bir çok sorunu önceden görüp gidermek istiyorsak psikolojik danışmanların sayısını artırmamız gerekir.” dedi. Yılmaz, eğitim ortamlarında PDR hizmetlerinin işlevlerini şu şekilde sıraladı;
 1. Değişen çevreye karşılık bireylerin yaşadığı uyum sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak
 2. Madde bağımlılığının çok küçük yaşlara kadar indiği günümüzde risk faktörlerinin ortadan kaldırılıp koruyucu faktörlerin artırılmasına olanak sağlayarak önleyici bir rol üstlenmek
 3. Yine okullarda oldukça yaygın olarak karşılaşılan taciz, şiddet ve istismar durumlarının tespit edilmesini sağlamak ve sonrasında bu öğrencilere gerekli yardımları sunmak
 4. Eğitsel rehberlik kapsamında öğrencilere sunulan oryantasyon çalışmaları, verimli ders çalışma yöntemleri, alan ve eğitsel kulüp seçimi vb. hizmetler
 5. Sınav kaygısıyla baş etmelerinde öğrencilere gerekli hizmetleri sunmak
 6. Uygulanan bireyi tanıma teknikleri ve yapılan görüşmeler ile öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayarak gerçekçi mesleki seçimler yapmalarına yardımcı olmak
 7. Öğrencilerle yapılan bireysel görüşmeler ile sorunlarının farkına varmalarını sağlamak ve problem çözme becerilerini geliştirmek
 8. Ölüm, boşanma vb. kriz durumlarında öğrencilere gerekli psikolojik desteği sunmak
 9. Çağın en büyük sorunlarından olan teknoloji bağımlılığı konusunda çalışmalar yürütmek
 10. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin tespit edilmesinde ve sonrasında yapılan çalışmalarda aktif bir rol üstlenmek
 11. Özel eğitimli bireylerin ailelerine gerekli desteği sunmak
 12. Özellikle ilköğretim kademesinde ciddi bir problem haline gelen akran zorbalığı ile ilgili önleyici ve krize müdahale edici çalışmalar yapmak
 13. Öğrencilerin akademik gelişimleri noktasında öğretmenlerle ve yöneticilerle konsültasyon çalışmaları yürütmek
 14. Benlik saygısı düşük olan ve iletişim problemleri yaşayan öğrencilere gerekli becerileri kazandırmak
 15. Okul rehberlik programlarının hazırlanması sürecinde aktif bir rol üstlenmek ve sınıf rehberlik programlarının uygulanmasında sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik etmek
 16. Ergenlik sorunlarının atlatılmasında öğrencilere yardımcı olmak