Ortaca Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Alim Uzundemir başkanlığında yapıldı. 3 gündem maddesi ile yapılan toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve İnşaat ücretlerinin tekrar revize edilmesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince, Ortaca Belediyesi’nin 2022 mali yılı kati hesap cetvelinin tetkik ile tasdiki görüşüldü. Gündemin son maddesi olarak Ortaca 25’inci Çevre Turizm ve Tarım Festivalinin yapılması ile ilgili konu komisyona havale edildi.