Her ilk, insan yaşamının sonraki süreçleri için bir kilometre taşı…

İlk adım, ilk gülüş, ilk hayal kırıklığı yahut ilk söz, ilkyazı…

O ilkten besleniyor bir bakıma insan yaşamının sonrası…

Yazmak ise bambaşka bir eylem…

Düşüncenin mürekkebe dönüşüp kâğıtta somutlaşmış hali bir bakıma yazı…

Yazmak evrensel bir dille kendini anlatmanın adı, yazı ise ruhun kelimelere dökülmüş hali.

Bu günü yarına, yarını geleceğe taşırken kelimelerden köprüler inşa etmenin adıdır bir bakıma yazı…

Öyleyse yazalım, ama neyi?

Hayata dair her şeyi yazalım…

Sevinçleri, beklentileri, hayal kırıklıklarını, yanlışları, doğruları, gerçekleri, siyaseti, toplumu, denizi, dağı, ovayı…

Kısacası her şeyi yazalım.

Kelimeleri incitmeden yazalım lakin insana ve canlıya zarar vereni incitecek şekilde yazalım…

Sözleri kırıp dökmeden yazalım lakin insanı ve insanlığı kırıp dökenleri anladıkları dilden yazalım…

Ehil cümlelerle anlatalım meramımızı lakin işini ehliyle yapmayanları hakikat terazisinde tartıp olduğu gibi yazalım…

Hakkı ve hakikati yazalım lakin sureti haktan görünüp her türlü pisliğe bulaşmışları sözümüzü esirgemeden yazalım…

Merhameti yazalım, yardımlaşmayı yazalım…

Birinin yarasına merhem olabilmenin güzelliğini yazalım lakin menfaatlerimiz için olanı olmamış gibi, olmayanı olmuş gibi yazmadan yazalım…

Ortak aklı yazalım, istişareyi yazalım, birlikte hareket etmenin güzelliklerini yazalım lakin kalemin gücünün sözden beslendiğini ve sözün yeri geldiğinde bir kurşuna dönüşebileceğini unutmadan yazalım…

Bizim de arzumuz her zaman iyi şeyler yazabilmek, mütemadiyen hayata dair güzelliklerden söz etmek ve iyiyle kötünün savaşında tarafımızı sözlerimizle belirgin kılmak…

Bu duygu ve düşüncelerle başlamış oldu bu mecradaki serüvenimizde…

Bu yazım guneyege.net haber potalındaki ilkyazım olarak kayda geçecektir…

Hayata dair iyiliklerden ve güzelliklerden söz eden yazılarda buluşmak dileğimle…

e-mail: [email protected]